Registračné pokladnice EURO  firmy ELCOM

Cenník platný od: 1.1.2021

Názov

Bez DPH

Cena s DPH

Euro-50i/o Mini eKasa

207,60 €

249,12 €

Euro-150i/o Flexy BAT eKasa

239,40 €

287,28 €

Euro-150i/o Flexy BAT
Plus eKasa

251,40 €

301,68 €

Euro-80/o B eKasa

279,00 €

334,80 €

     

Záloha a obnova údajov

30.-€

36.-€

Školenie 1 hodina

25.-€

30.-€

Uvedenie pokladnice
do prevádzky

50.-€

60.-€

Programovanie pokladnice
1 hodina

20.-€

24.-€